LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
9
9
0
8
1
TIN TỨC SỰ KIỆN 04 Tháng Năm 2021 8:20:00 SA

Một số kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri huyện Củ Chi đã bầu chọn 40 vị đại biểu vào Hội đồng nhân dân huyện.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Củ Chi nhận được sự quan tâm của Thường trực HĐND Thành phố và các ban HĐND Thành phố, lãnh đạo Huyện ủy Củ Chi, đây là những điều kiện thuận lợi để HĐND huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Củ Chi nông thôn mới, phát triển toàn diện, văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, HĐND huyện có vai trò quan trọng. Đó là xây dựng bộ máy chính quyền của huyện vững mạnh; khẳng định vai trò của HĐND huyện trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.   

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Củ Chi tổ chức 17 kỳ họp, có 11 kỳ họp thường kỳ và 06 kỳ họp chuyên đề. Các vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền đều được HĐND huyện xem xét quyết định tại kỳ họp. Từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2020, HĐND huyện ban hành 183 nghị quyết (trong đó có 119 nghị quyết về tổ chức, nhân sự; 64 nghị quyết về kinh tế - xã hội). 

Các nghị quyết được ban hành kịp thời để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của huyện. Căn cứ nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã cụ thể hóa bằng quyết định, kế hoạch để thực hiện. Nghị quyết của HĐND huyện tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương, có các giải pháp bảo đảm khả thi, đi vào cuộc sống, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các quy định pháp luật. Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện quan tâm giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện đã tạo cơ sở pháp lý, phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.   

Hoạt động giám sát đạt nhiều kết quả tích cực, thông qua xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn. Giám sát tại kỳ họp gồm các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện, báo cáo của phòng ban, đơn vị có liên quan. Đại biểu có ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình chủ yếu tại hội trường. Các ý kiến được các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải trình tại kỳ họp, xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban trên các lĩnh vực liên quan.   

HĐND các cấp đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thường kỳ. 5 năm qua đã tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri (với 320 buổi tiếp xúc cử tri), đã tiếp nhận 1.174 ý kiến cử tri. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện đã được các cơ quan có chức năng giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri đạt 99,1%. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết đa số thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố và Trung ương. Hiện nay, có một số vấn đề qua tiếp xúc được cử tri đề cập, kiến nghị như việc chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn, các dự án quy hoạch treo thời gian dài chậm triển khai, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề mạng lưới đường giao thông, mạng cung cấp nước sạch…. Những vấn đề trên được đại biểu HĐND huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết. Kết thúc các đợt tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thực hiện tổng hợp ý kiến cử tri, gửi về Thường trực HĐND huyện tổng hợp, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện đúng quy định. 5 năm qua,  HĐND huyện đã tiếp 76 lượt công dân; tiếp nhận 148 đơn thư phản ánh, kiến nghị,  chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đơn thư tiếp nhận được giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật hiện hành, không có đơn tồn đọng. Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, kịp thời thông tin các vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân. Đối với các vụ việc chưa rõ hoặc nhận thấy còn vướng mắc, Thường trực HĐND huyện chủ động làm việc với UBND huyện và các cơ quan có liên quan để nắm rõ vụ việc có cơ sở hướng dẫn, giải thích cho công dân. HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương.  

Nhìn chung, hoạt động HĐND huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân. Các nghị quyết của HĐND huyện đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

 

Ngọc Nữ

 


Số lượt người xem: 362    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm