LIÊN KẾT WEB
 
Thông tin liên hệ: 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 14  
Đơn vịĐiện thoạiSố FaxĐịa chỉ thư điện tử
UBND huyện Củ Chi (028)38920215 (028)38920263 cuchi@tphcm.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi (028)38920215 (028)38920263 vanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụ (028)38920264 (028)38920263 noivu.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tư pháp (028)38020383 (028)38920263 tuphap.cuchi@tphcm.gov.vn
Thanh tra huyện Củ Chi (028)38923190 (028)38920263 thanhtra.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh tế (028)38920371 (028)38920263 kinhte.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường (028)37928894 (028)38920263 tnmt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch (028)37909075 (028)38920263 tckh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị (028)38920514 (028)38920263 qldt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin (028)38920537 (028)38920263 vhtt.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo (028)38920844 (028)38920263 giaoduc.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (028)38920732 (028)38920263 ldtbxh.cuchi@tphcm.gov.vn
Phòng Y tế (028)37923707 (028)38920263 yte.cuchi@tphcm.gov.vn
Ban biên tập Website (028)38920495 (028)38920263 vanphong.cuchi@tphcm.gov.vn
 
Tìm kiếm