LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Tổng số: 11433  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
16024/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1080/QSDĐ/CQ ngày 20/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh ngụ tại Ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
16023/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 501/QSDĐ/ĐG/QĐ.2405 ngày 19/11/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Hồ Văn Tuốc ngụ tại ấp Bàu Tròn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
16011/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định Về việc thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 456/QSDĐ/ĐG.QĐ số 38 ngày 26/6/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Nguyễn Thị Sê ngụ tại ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
48/LCT 30/11/2022 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
15954/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022
15811/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể,cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
47/LCT 21/11/2022 Lịch làm việc LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN CỦ CHI
(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
15763/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định Về công nhận kết quả xét tuyển công chức giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú
15724/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất đối với tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
755/PLGPXD 21/11/2022 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1874/GPXDT NGÀY 10/10/2022 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN TH5I MÂY
756/PLGPXD 21/11/2022 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1580/GPXD NGÀY 22/8/2022, 595/PLGPXD 20/9/2022 CỦA ÔNG (BÀ) ĐÀO TIẾN THIẾT - NGUYỄN THỊ VÂN
2064/GPXD 21/11/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN THỊ KIM HOA
2065/GPXD 21/11/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN DE
2066/GPXD 21/11/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) ĐẶNG VĂN PHỰNG
2067/GPXD 21/11/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) ĐÀO VĂN CU
2068/GPXD 21/11/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN PHƯƠNG LAM - NGUYỄN THỊ THANH KIM HUẾ
2069/GPXDT 21/11/2022 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) THÁI VĂN HỘI - THÁI THỊ HOÀI
10319/UBND-TNMT 18/11/2022 Công văn Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Dung
15684/QĐ-XPVPHC 18/11/2022 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế giới nhà.
15707/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2022
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối

 
 
Tìm kiếm