LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 7123  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
6791/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 trình Hội đồng nhân dân huyện
1164/GPXDT 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN THANH AN
1166/GPXDT 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THỊ THANH MAI
1165/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) VŨ THỊ THANH HUYỀN
1163/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGÔ VĂN ẤN- THI NGỌC NƯƠNG
1162/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) PHẠM VĂN LIỆU
1161/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) HỒ THỊ THANH TÚ
1160/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) LÊ THỊ MẠNH
1159/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN QUANG LIÊM
1158/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN THIẾT
1157/GPXD 27/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) VÕ VĂN THẮNG - LÊ THỊ NGUYỆT
403/PLGPXD 27/05/2021 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 341/GPXD NGÀY 23/3/2021 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY
402/PLGPXD 27/05/2021 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN LẦN 2 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1427/GPXD NGÀY 06/8/2020 CỦA ÔNG (BÀ) CAO QUỐC CHÁNH
401/PLGPXD 27/05/2021 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1702/GPXD NGÀY 18/09/2020 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY
400/PLGPXD 27/05/2021 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 787/PLGPXD NGÀY 11/5/2021 CỦA ÔNG (BÀ) TRƯƠNG VĂN HOÀI
399/PLGPXD 27/05/2021 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1001/GPXD NGÀY 11/5/2021 CỦA ÔNG (BÀ) ĐỖ THỊ ÁNH
398/PLGPXD 27/05/2021 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 563/GPXD NGÀY 23/3/2021 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY
397/PLGPXD 27/05/2021 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 914/GPXDT NGÀY 29/4/2021 CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN VĂN MAU- NGUYỄN KIM LAN
1243/GPXD 13/07/2020 Công văn GIA HẠN -GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẤP CHO ÔNG(BÀ) TRẦN ĐỨC HIẾU
1156/GPXD 26/05/2021 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CẤP CHO ÔNG(BÀ) ĐẶNG HOÀNG VŨ
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
Tìm kiếm