LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
8
5
2
4
4
Tin tức 17 Tháng Giêng 2020 11:20:00 CH

QUA 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: CHUYỂN BIẾN TOÀN DIỆN TỪ TƯ TƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tinh thần trau dồi, rèn luyện theo gương Bác Hồ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm những việc có ích cho cộng đồng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên có thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác.
Nhân dịp xuân mới Canh Tý 2020, đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã có cuộc trả lời phỏng vấn qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những cách làm hay, sáng tạo, nhằm quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Củ Chi?
Đồng chí Huỳnh Văn Sơn: Huyện ủy đã triển khai một cách quyết liệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW sát với thực tiễn của địa phương. Huyện ủy đã xác định việc “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân” là nội dung trọng yếu, khâu đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị mình để chủ động, sáng tạo trong xây dựng các chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đã in các chuẩn mực và công khai ở địa điểm công sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần, học tập thực hiện và nhân dân theo dõi kiểm tra, giám sát. Đây là cách làm mới, sáng tạo của huyện với mục tiêu giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị dễ kiểm tra, đôn đốc; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện. Huyện ủy cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc kể chuyện về những tấm gương điển hình học và làm theo tấm gương của Bác trong cuộc sống hàng ngày vào buổi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. Những cá nhân điển hình, việc tốt, mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể thừa nhận, đề nghị Huyện ủy tặng thư khen. Trong 3 năm qua đã có 70 tập thể, cá nhân được tặng thư khen. Và việc làm này vừa được coi là nhiệm vụ, vừa là giải pháp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Qua đó góp phần khích lệ, động viên và nêu gương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.  Một việc làm cũng rất quan trọng là cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, quan tâm công tác vận động đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia học tập và rèn luyện. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác; gương người tốt, việc tốt. Chú trọng phát hiện những cách làm hay, những mô hình tốt có hiệu quả, sáng  tạo, những tập thể, cá nhân điển hình để nêu gương, nhân rộng. Song song đó, quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo ra động lực thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.
Phóng viên: Thưa đồng chí, qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, những kết quả nào khiến đồng chí tâm đắc nhất?
Đồng chí Huỳnh Văn Sơn: Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đều khẳng định rằng: Học tập và làm theo Bác là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Qua học tập và làm theo, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh được chú trọng, ngày càng thực chất hơn. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chính quyền rõ nét hơn; kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài những cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc điểm riêng của đơn vị, địa phương, bên cạnh đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả cần được giới thiệu và nhân rộng như: “Chương trình mỗi tuần làm một việc tốt vì dân”; cấp thẻ căn cước công dân tận nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, những người già, người bệnh tật đi lại khó khăn và các em học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn huyện; giao dịch điện tử cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh; tổ chức chi trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội tại nhà; phong trào ngày chủ nhật xanh thực hiện thường xuyên, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Nguyễn Thị Rành, Tỉnh lộ 2 và trồng cây xanh trên toàn tuyến, giữ gìn môi trường sạch đẹp. Việc chăm lo, giúp đỡ, tặng quà đột xuất cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, gặp hoạn nạn đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực. Mỗi cơ quan, đơn vị của huyện đều nhận đỡ đầu, phụng dưỡng cho 01 hoặc 02 Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc gia đình chính sách khó khăn. Hội Cựu chiến binh với mô hình “Chúng con về với mẹ”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Ngày hội phụ nữ vì cộng đồng”; các xã, thị trấn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ngoài giờ. Đài Truyền thanh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt ở hầu hết các chương trình, tiết mục, Bản tin nội bộ huyện Củ Chi; đặc biệt tuyên truyền đậm nét thông qua việc xây dựng tiết mục “Học và làm theo gương Bác” và tiết mục “Người tốt việc tốt”. Mục tiêu tuyên truyền là giới thiệu những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, tạo khả năng lôi cuốn, cổ vũ thành phong trào quần chúng rộng lớn để cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở và phát triển nhiều thêm; cái xấu ngày càng bị đẩy lùi, thu hẹp,… Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực được minh chứng sinh động qua các câu chuyện kể làm theo tại các cơ sở Đảng trong các buổi chào cờ; Hội thi kể chuyện Gương sáng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc thi viết “Gương sáng đảng viên quanh tôi”, trong đó có nhiều tấm gương là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Những câu chuyện đẹp, xúc động, sáng lung linh của các tấm gương như chính trái tim và tâm hồn của họ trong việc học và làm theo Bác đã góp cho đời thêm vui, thêm tươi, lan tỏa yêu thương để tiếp thêm niềm vui, sức mạnh, sự tin yêu cuộc sống cho mỗi chúng ta. Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có 153 tập thể, 369 cá nhân được Thành phố và huyện biểu dương, cấp cơ sở biểu dương 409 lượt tập thể, 2.219 cá nhân.
Phóng viên: Giữa lúc công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp, phải chăng việc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 càng trở nên có ý nghĩa?
Đồng chí Huỳnh Văn Sơn: Đúng vậy, nếu từng cấp ủy đảng, chi bộ thiết thực làm theo Bác sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình để lời nói phải luôn đi đôi với việc làm. Chuyên đề năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Bác Hồ khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân. Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người cũng chỉ rõ 4 nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái, đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung của chuyên đề, điều cần nhất là phải thật sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không vi phạm tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vì nhân dân mà phục vụ. Đồng thời, tích cực trong đấu tranh phòng chống tiêu cực thật sự hiệu quả, không những làm cho Đảng ngày càng phát triển vững mạnh, mà còn góp phần cụ thể làm nên thành công của Đại hội Đảng các cấp. Đó cũng là cách làm thiết thực nhất để học và làm theo Bác. Năm cũ đi qua, năm mới lại đến. Đây còn là dịp để mỗi chúng ta thật thà, tự soi mình vào những điều Bác dạy, những việc Bác làm mà tự phê bình và phê bình. Và đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tiếp tục chuyển những nhận thức đúng đắn, tư tưởng, tình cảm chân thật của mình thành những việc làm thiết thực, làm được nhiều việc tốt cho dân, cho nước để thể hiện lòng tôn kính Bác.
Xin cảm ơn đồng chí!
KIỀU NGÂN (thực hiện)

Số lượt người xem: 683    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm