LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
1
1
5
0
6
Tin tức 05 Tháng Mười Hai 2022 9:40:00 SA

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo định hướng phát triễn và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025

Huyện ủy Củ Chi vừa có Nghị quyết số 17-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo định hướng phát triễn và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

 

Nghị quyết đánh giá, trong những năm qua, sự phát triển mạnh về hạ tầng kinh tế và xã hội của huyện đã góp phần quan trọng vào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hệ thống giao thông phát triến mạnh; các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cấp, thu hút được nhiều doanh nghiệp vào hoạt động; cơ sở y tế, giáo dục được đầu tư hiện đại... Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Củ Chi đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể: tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ đạt 16,16%, vượt 0,48% chỉ tiêu Nghị quyết; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng đề ra, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ cao. Thu ngân sách nhà nước đạt 6.878,092 tỷ đồng, đạt 217,87% so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,48 triệu đồng/người/năm. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng huyện nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. Huyện luôn quan tâm sát sao, quyết liệt triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng đối thoại doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong đầu tư phát triển.
Tuy nhiên, dù kinh tế huyện đạt mức tăng trưởng đã đề ra, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng nhưng chất lượng chưa cao, thiếu bền vững, chưa phát huy đúng mức tiềm năng, lợi thế của huyện. Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của huyện còn hạn chế, chưa đồng bộ, thiếu ổn định để phát triển lâu dài. Quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa có những giải pháp đột phá để khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội. Công tác dự báo tình hình kinh tế thị trường đôi lúc chưa sát với thực tế. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tận dụng cơ hội, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, vượt qua thách thức để định hướng phát triển và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện, Huyện ủy Củ Chi ban hành Nghị quyết số 17-NQ/HU lãnh đạo, chỉ đạo cho giai đoạn 2022-2025.
Quan điểm
Định hướng phát triển huyện Củ Chi theo mô hình đô thị sinh thái thông minh dựa trên các động lực khai thác các lợi thế về tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện để cạnh tranh thu hút đầu tư như: tiềm năng về đất đai, tiềm năng về nguồn lực con người, tiềm năng về phát triển du lịch và tiềm năng từ các ngành nghề truyền thống.
Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện đòi hỏi sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, sự ủng hộ, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân.
Xác định công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của huyện hằng năm và cả giai đoạn 2022-2025, nhằm xây dựng môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
Những nhiệm vụ, giải pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, hấp dẫn, thuận tiện và nâng cao hiệu quả, quản lý Nhà nước về đầu tư, kinh doanh phải được triển khai đồng bộ, có hiệu quả cùng với các cơ chế, chính sách nhằm thu hút, khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triên các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.
Thực hiện “Đa phương hóa, đa dạng hóa đầu tư” để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nước, đầu tư trong nước của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tăng nguồn lực phát triển của huyện.
Mục tiêu
Phát triển huyện Củ Chi trở thành một đô thị sinh thái thông minh có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, một điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; với mục tiêu xây dựng huyện Củ Chi phát triển toàn diện, văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Xác định công tác quy hoạch là yếu tố trung tâm, quan trọng làm cơ sở để thực hiện kế hoạch đầu tư và thu hút vốn đầu tư. Quy hoạch phát triển Củ Chi phải đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất giữa quy hoạch chung với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, có định hướng tầm nhìn chiến lược.
Phấn đấu huyện Củ Chi là đơn vị được xếp loại tốt về Chỉ số PAR INDEX (là chỉ số cải cách hành chính), Chỉ số PAPI (là chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công) và Chỉ số SIPAS (là chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước). Tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu sau:
- Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công Thành phố.
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng hồ sơ đạt 50%.
- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 95%; trong đó, mức độ hài lòng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng đạt trên 90%.
Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: giá trị sản xuất toàn ngành là 159.473,217 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân là 12,73%/năm; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và ngành thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của huyện đạt từ 80% trở lên, theo hướng:
- Xúc tiến mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp chuyên ngành trên địa bàn huyện nhằm thu hút vốn, công nghệ cao và gắn với bảo vệ môi trường. Khuyến khích các loại hình kinh tế đầu tư phát triển sản xuất vào công nghiệp công nghệ cao, không thâm lạm lao động với 04 ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí chế tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực, thực phẩm), các ngành nghề hướng về thị trường xuất khẩu, các ngành phụ trợ; tập trung khai thác, chế biến nguồn nguyên vật liệu trong nước nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và kích thích nông nghiệp công nghệ cao phát triển.
- Tập trung phát triển các khu du lịch sinh thái ven sông, du lịch nông nghiệp; xây dựng, phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của huyện.
- Hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật thương mại; chú trọng xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Các dịch vụ về giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch - văn hóa được đầu tư, từng bước hoàn thiện phục vụ tốt cho người dân trên địa bàn huyện, phấn đấu phát triển theo hướng cao cấp, chất lượng cao.
- Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, vận động, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao vai trò và sự đồng thuận của người dân trong quá trình tham gia xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Số lượt người xem: 831    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm