LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
5
6
9
3
3
Tin tức 13 Tháng Giêng 2021 3:05:00 CH

Năm 2020, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn huyện Củ Chi 99,97%.

Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), năm 2020 UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC; tăng cường tuyên truyền CCHC và dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện công tác CCHC trong năm 2020.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đến nay tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của huyện là 48,99% ; xã, thị trấn là 65,35% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận của lĩnh vực được cung cấp trực tuyến mức độ 3.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận tổng cộng 406.484 hồ sơ, giải quyết được 406.198 hồ sơ. Kết quả giải quyết đúng hạn 406.088 hồ sơ (đạt 99,97%), giải quyết trễ hạn 110 hồ sơ (tỷ lệ 0,03%), còn 286 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ đầu năm đến nay là 492 hồ sơ.

Nguyên nhân trễ hạn của 110 hồ sơ là do 92 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai chưa có văn bản hướng dẫn của Thành phố nên Chi Cục thuế huyện tạm ngừng việc tính tiền sử dụng đất; 16 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế do Chi Cục thuế huyện giao thông báo thuế trễ ngày; 02 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trễ hạn do công chức thụ lý giao trễ hồ sơ. Tất cả những hồ sơ trễ hạn đều thực hiện thư xin lỗi theo đúng quy định.

Vận hành thử nghiệm hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại UBND huyện và 03 đơn vị cấp xã, Thành phố ghi nhận huyện Củ Chi có 3.450 lượt đánh giá, tỷ lệ hài lòng đạt 92%. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn tự triển khai khảo sát hài lòng của cá nhân, tổ chức, kết quả tỷ lệ hài lòng bình quân đạt 99,6%.

Ngọc Nữ

 


Số lượt người xem: 138    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm