LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
9
8
9
5
6
Tin tức 04 Tháng Giêng 2021 6:30:00 SA

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Củ Chi phát triển bền vững

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Ðại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XII. Củ Chi đang hướng đến xây dựng huyện Củ Chi nông thôn mới, phát triển toàn diện, văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Để đạt được mục tiêu này, tất nhiên Củ Chi đã chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết với sự quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Những kết quả đáng ghi nhận

Năm 2020, mặc dù tình hình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh CoViD-19 nhưng Củ Chi vẫn giữ được tốc độ phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước thực hiện trong năm đạt 100,52% kế hoạch năm, tăng trên 10% so cùng kỳ. Trong đó, về kinh tế, huyện đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động gặp gỡ để nắm tình hình, trao đổi thông tin hỗ trợ giải quyết vướng mắc trên nhiều mặt cho doanh nghiệp.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang dần hướng vào các ngành có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp thân thiện môi trường. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt kết quả khá, các hoạt động mua bán hàng hóa giữ vững ổn định; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng so với năm trước.

Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục giữ vững thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực có hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện đạt vượt 5,73% so cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, đến nay Củ Chi có 18/20 xã được công nhận đạt xã nông thôn mới. Đây là kết quả đáng ghi nhận, bởi Củ Chi không chỉ quan tâm và đạt nhiều kết quả khả quan trong phát triển công nghiệp thương mại mà nông nghiệp đã được huyện đặc biệt chú trọng với những bước phát triển mang tính đột phá, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có chuyển biến mới, đã có bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, cấp thiết, bám sát với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là các công trình phòng, chống lụt bão, giao thông kết nối. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng có nhiều tiến bộ góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đầu tư các công trình, dự án quan trọng.

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, về xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị; về công tác giáo dục, đào tạo nghề; tỷ lệ bác sĩ, số giường bệnh trên quy mô dân số; giảm hộ nghèo thực hiện đều đạt mục tiêu nghị quyết. Việc thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân được chú trọng. Công tác chăm lo các gia đình chính sách, bảo trợ trẻ em, chăm lo đời sống công nhân lao động được duy trì thường xuyên.

Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao (tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cấp huyện đạt gần 49%, cấp xã đạt trên 65%). Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị và ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đạt và vượt 12/20 chỉ tiêu. Dấu ấn nổi bật nhất trong năm 2020 của huyện là đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 song song với triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. Đại hội đã để lại ấn tượng tốt, hình ảnh đẹp và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, kịp thời thông tin, định hướng dư luận, bảo đảm tạo đồng thuận cao đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời củng cố, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị, địa phương còn thiếu và yếu. Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác vận động quần chúng, tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ðồng thuận và quyết tâm cao

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021, Củ Chi quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn một số mặt còn hạn chế trong phát triển kinh tế; công tác quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện các biện pháp an sinh xã hội, vấn đề an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng… huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng với quyết tâm chính trị cao. Cụ thể là:

- Có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thông thoáng để đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích phát triển mô hình sản xuất tập trung gắn với đẩy nhanh tiến độ ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong tất cả quy trình sản xuất nông nghiệp. Tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đi đôi với việc chú trọng nâng cao chất lượng xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.

- Tập trung tổ chức tốt các hoạt động đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho Nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU, đảm bảo 6% tổng số hộ dân, doanh nghiệp, các cơ quan thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn. Tỷ lệ cơ sở, hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường được kiểm tra, xử lý đạt 100%.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện theo kết luận kiểm tra, thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố.

- Tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện tốt việc giao quân nghĩa vụ quân sự hoàn thành 100% cả 02 cấp; đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2% trở lên.

- Tiếp tục giữ vững và duy trì thành quả của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh CoViD-19 thời gian qua, không để dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng và môi trường học đường. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo các cấp học.  

- Về công tác xây dựng Đảng, tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thực hiện nghiêm Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị huyện Củ Chi.

- Tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII và thực hiện hiệu quả các Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện; nâng cao hiệu quả công tác vận động Nhân dân, công tác dân vận của chính quyền gắn với thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ cơ sở. Tổng kết đánh giá các mô hình tự quản, thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

- Lãnh đạo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bước vào năm 2021, toàn hệ thống chính trị cần phải tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, huy động các nguồn lực, nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, thi đua nước rút hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Kiều Ngân

 


Số lượt người xem: 335    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm