LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
1
2
0
6
0
Tin tức 24 Tháng Sáu 2024 1:50:00 CH

QUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

Giai đoạn 2019-2024, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác, chính quyền và Nhân dân huyện Củ Chi ra sức thi đua xây dựng đời sống văn hóa mới, nỗ lực phát huy tiềm năng lợi thế của huyện để phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có việc quan tâm công tác dân tộc, đoàn kết các dân tộc, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Củ Chi.
Đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội do địa phương phát động, tin tưởng vào Đảng, chính quyền, phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc, an tâm làm việc sinh sống, phát huy truyền thống văn đồng bào các dân tộc.
Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân và giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, các tuyến đường giao thông, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa,…được đầu tư khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, góp phần giải quyết nhu cầu học tập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp lễ, tết, với nhiều mô hình, giải pháp trong thực hiện công tác dân tộc. Qua đó, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng được nâng cao, từng bước hiểu sâu hơn về ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng của công tác dân tộc. Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.
Điểm nổi bật qua thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể huyện tiếp tục quan tâm, chăm lo đối với người có uy tín và đồng bào dân tộc khó khăn thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Từ huyện đến cơ sở đã có nhiều giải pháp tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động trong đó có đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt công tác dân tộc, tôn giáo luôn được tập trung, thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết tôn giáo, dân tộc.
Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, huyện Củ Chi tập trung thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về tuyên truyền, giáo dục, y tế, hỗ trợ tiền điện, dạy nghề, tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Hàng năm huyện chức tập huấn công tác dân tộc cho các bộ phụ trách công tác dân tộc các xã, thị trấn; phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý các lĩnh vực
người dân tộc quan tâm. Thông qua những người có uy tín trong đồng bào dân tộc đẩy mạnh công tác vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình trọng tâm của huyện như sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Trong công tác giảm nghèo bền vững, tại thời điểm ngày 01/01/2021, toàn huyện có 3.703 hộ nghèo với 12.103 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 2,81%/tổng hộ dân), 3.159 hộ cận nghèo với 11.579 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 2,39%/tổng hộ dân). Thông qua nhiều giải pháp khác nhau, tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, trên địa bàn huyện còn 919 hộ nghèo; 1.938 hộ cận nghèo. Trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số 09 hộ, chiếm 1%, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 22 hộ, chiếm 1,14%, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là thành viên thuộc đối tượng chính sách có công. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố đã tổ chức Đoàn phúc tra huyện Củ Chi hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Kết quả, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình được Đoàn phúc tra Thành phố khảo sát không có hộ trong chuẩn hộ nghèo Thành phố. Theo đó, toàn huyện Củ Chi cũng không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số.
Cùng với chăm lo đời sống, Huyện ủy – UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số gìn giữ và phát triển những nét đẹp truyền thống cổ truyền của mỗi dân tộc. Nhiều lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng, mô hình hoạt động văn hóa của đồng bào Hoa, Chăm, Khmer được bảo tồn và phát huy. Các dân tộc có sự giao thoa, đa dạng, phong phú về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào mỗi dân tộc thiểu số.
Thành tựu quan trọng và toàn diện của công tác dân tộc đạt được trong 5 năm qua là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sự đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Củ Chi. Đến với Củ Chi hôm nay chúng ta vô cùng phấn khởi với những đổi thay nhanh chóng của huyện; kinh tế tăng trưởng ổn định kết cấu hạ tầng đã và đang có những bước phát triển mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Trong đó có sự quan tâm rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chăm lo người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Dưới sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đời sống người dân tộc thiểu số trên địa bàn dần ổn định.
Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Củ Chi lần III năm 2024:
“CÁC DÂN TỘC HUYỆN CỦ CHI ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”
 
Hồng Thắm

Số lượt người xem: 126    
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm