LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Tổng số: 3  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
221/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định - UBND huyện ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 (đính kèm Kế hoạch).
1970/KH-UBND 08/03/2023 Kế hoạch UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1970/KH-UBND ngày 08/3/2023 tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn huyện năm 2023 với các giải pháp tập trung để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC hướng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện (Đính kèm Kế hoạch).
1128/QĐ-UBNDTP 29/03/2023 Quyết định UBND Thành phố công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đính kèm văn bản).

 
 
Tìm kiếm