LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Tổng số: 9581  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
1543/GPXD 25/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN ÚT
1545/GPXD 25/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ÔNG(BÀ) TRƯƠNG THỊ MIA
664/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 2 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 3137/GPXD CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN THỊ BÌNH MINH
665/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1179/GPXD CỦA ÔNG (BÀ) LÊ THỊ THÚY DIỄM
666/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 2 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1058/GPXD CỦA ÔNG (BÀ) PHẠM THỊ LÙNG
667/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1199/GPXD CỦA ÔNG (BÀ) LÊ HOÀNG TUYÊN
668/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1384/GPXD CỦA ÔNG (BÀ) NGUYỄN XUÂN HIỆP
669/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 286/GPXD CỦA ÔNG (BÀ) TRẦN TRUNG BÍNH
670/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1224/GPXD CỦA ÔNG (BÀ) THÁI THÀNH LIÊM
1548/GPXD 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ÔNG(BÀ) LÊ TRƯỜNG THI
1549/GPXD 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ÔNG(BÀ) MAI VĂN HÙNG+ LÊ VĂN NGỌC THÀNH+ TRẦN THỊ ÚT
1543/GPXDT 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO ÔNG(BÀ) LÊ ANH TUẤN
1551/GPXD 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN RIẾT
1552/GPXD 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN CỨ
1553/GPXDT 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO ÔNG(BÀ) NGUYỄN VĂN TÂN
1554/GPXDT 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO ÔNG(BÀ) ĐỖ THỊ GƯƠNG - CHÂU MỸ HẠNH
1555/GPXDT 27/08/2020 Công văn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO ÔNG(BÀ) ĐẶNG VĂN SĨ
671/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 2 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 584/GPXD CỦA ÔNG (BÀ)NGUYỄN VĂN THƯƠNG
672/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 1290/GPXD NGÀY 17/7/2020 CỦA ÔNG (BÀ)VÕ THỊ NHẮN
673/PLGPXD 27/08/2020 Công văn PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG LẦN 1 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỐ 974/GPXD NGÀY 01/06/2020 CỦA ÔNG (BÀ) HUỲNH THỊ HỌA MY- NGUYỄN THỊ LỆ- NGUYỄN THỊ TÁM
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối

 
 
Tìm kiếm