LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Tổng số: 62  
Số và ký hiệu vănNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu
9895/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2017
1591/QĐ-UBND 28/02/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
9769/QĐ-UBND 08/08/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
13073/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 09 tháng đầu năm 2017
17142/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
7189/QĐ-UBND 13/07/2018 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2018
4538/QĐ-UBND 13/04/2018 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Qúy I năm 2018
11659/QĐ-UBND 12/10/2018 Quyết định Về viêc công bố khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 09 tháng đầu năm 2018
16160/QĐ-UBND 14/12/2017 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân huyện
6555/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
1510/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
1/CĐNS 30/03/2019 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Qúy I năm 2019
2/CĐNS 15/07/2019 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019
3/CĐNS 10/12/2018 Báo cáo Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 trình Hội đồng nhân dân huyện
223/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
2116/QĐ-UBND 13/04/2020 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Củ Chi quý I năm 2020
3873/QĐ-UBND 14/07/2020 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Củ Chi 06 tháng đầu năm 2020
11418/QĐ-UBND 13/12/2019 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 trình Hội đồng nhân dân huyện
93/CK-NSNN 14/10/2019 Công văn CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN CỦ CHI NĂM 2019
93/CK-NSNN 14/01/2020 Công văn CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN CỦ CHI NĂM 2019--12 THÁNG
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối

 
 
Tìm kiếm