LIÊN KẾT WEB
 
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tên loại:  
Người ký:  
Cơ quan ban hành:  
Loại thông tin:  
Tổng số: 53  
Số và ký hiệu văn bảnNgày tháng văn bảnTên loạiTrích yếu nội dung văn bản
10/LCT 14/03/2014 Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI (Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 23/03/2014)
87/TB-UBND 11/03/2014 Thông cáo
Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Thành.
252/TB-UBND 21/05/2013 Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2013
43/TB-UBND 24/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Hoàng Phương.
42/TB-UBND 24/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Mai Hồng Dạn.
41/TB-UBND 24/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Thị Nhuận.
40/TB-UBND 23/01/2013 Thông báo V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Mạnh (Quách Thị Thanh).
39/TB-UBND 23/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Thị Thanh.
38/TB-UBND 23/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Văn Tùng.
37/TB-UBND 23/01/2013 Thông báo V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Thọ 2 (Võ Ngọc Mẫn).
36/TB-UBND 22/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Huỳnh Thị Tố Oanh.
35/TB-UBND 22/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Minh Phước.
31/TB-UBND 21/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Tường Vi.
30/TB-UBND 21/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Thị Phưong Dung.
27/TB-UBND 17/01/2013 Thông báo V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Anh Đạt (Trương Thị Mỹ Loan).
25/TB-UBND 15/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Văn Tuấn.
24/TB-UBND 14/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Quang Thạch.
23/TB-UBND 14/01/2013 Thông báo Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Thông.
22/TB-UBND 14/01/2013 Thông báo V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quan.
21/TB-UBND 14/01/2013 Thông báo V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Song Huỳnh (Huỳnh Minh Hùng).
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm