LIÊN KẾT WEB
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CỦ CHI

 

1. Chủ tịch UBND huyện Củ Chi: Nguyễn Hữu Hoài Phú

 

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Hoài Phú

- Sinh ngày: 1 tháng 6 năm 1968

- Giới tính: Nam

- Quê quán: xã Điền Hương huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ  khoa học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi: Nguyễn Việt Dũng

 

- Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng

- Sinh ngày: 28 tháng 9 năm 1972

- Giới tính: Nam

- Quê quán: xã Vị Thanh huyện Long Mỹ tỉnh Cần Thơ thành phố Cần Thơ

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

- Lý luận chính trị: Cử nhân

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi: Phạm Thị Thanh Hiền

 

- Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hiền

- Sinh ngày: 18 tháng 5 năm 1979

- Giới tính: Nữ

- Quê quán: xã Nhuận Đức huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công

- Lý luận chính trị: Cử nhân

 

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi: Lê Đình Đức

 

- Họ và tên: Lê Đình Đức

- Sinh ngày: 15 tháng 8 năm 1964

- Giới tính: Nam

- Quê quán: xã Phước Hiệp huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
Tìm kiếm