LIÊN KẾT WEB
 

 Lac Viet - Simple Editor

 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Loại thông tin:  
Tổng số: 16  
Số ký hiệuNgày tháng văn bảnTrích yếu
11/TB-UBND 09/01/2014 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Thị Hiếu.
252/TB-UBND 21/05/2013 Về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2013
43/TB-UBND 24/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Hoàng Phương.
42/TB-UBND 24/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Mai Hồng Dạn.
41/TB-UBND 24/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Thị Nhuận.
40/TB-UBND 23/01/2013 V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Mạnh (Quách Thị Thanh).
39/TB-UBND 23/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Thị Thanh.
38/TB-UBND 23/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Văn Tùng.
37/TB-UBND 23/01/2013 V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Đức Thọ 2 (Võ Ngọc Mẫn).
36/TB-UBND 22/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Huỳnh Thị Tố Oanh.
35/TB-UBND 22/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Lê Minh Phước.
31/TB-UBND 21/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Nguyễn Ngọc Tường Vi.
30/TB-UBND 21/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Trần Thị Phưong Dung.
03/LCT 18/01/2013 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CH (Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 26/01/2013)
27/TB-UBND 17/01/2013 V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Anh Đạt (Trương Thị Mỹ Loan).
25/TB-UBND 15/01/2013 Về việc không chấp thuận đăng ký kinh doanh của Vũ Văn Tuấn.
 
Tìm kiếm