Bỏ qua nội dung chính

UBND Huyện Củ Chi

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch và Phát triển
Chính quyền - Địa phương
TIN TỨC SỰ KIỆN
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Lịch công tác
Tuyển sinh
Thông tin tuyên truyền
  
UBND Huyện Củ Chi > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 11 năm trước
pages pages    119 6 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 14 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

BauCuBanner BauCuBanner    3 11 năm trước
Deepzoom Deepzoom    7243 12 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    1040 8 năm trước
Hình ảnh bản tin mới Hình ảnh bản tin mới    2 12 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    2 2 năm trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    4 7 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    5757 13 giờ trước
Thư viện video Thư viện video    2 10 năm trước
video_baucu video_baucu    1 13 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 11 năm trước
Cong Khai Ngan Sach Cong Khai Ngan Sach    9 11 năm trước
CongKhaiNganSach_DB CongKhaiNganSach_DB  Công khai ngân sách  0 11 năm trước
ChinhSachUuDaiDauTu_DB ChinhSachUuDaiDauTu_DB  Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư  20 10 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    9 12 tháng trước
DanhSachNguyHai_DB DanhSachNguyHai_DB    250 10 năm trước
Dich_Vu_Cong_Truc_Tuyen_DB Dich_Vu_Cong_Truc_Tuyen_DB    0 11 năm trước
Disable_(THONG_TIN_QUY_HOACH_DB) Disable_(THONG_TIN_QUY_HOACH_DB)  Quản lý thông tin quy hoạch  4 11 năm trước
Đơn vị Đơn vị    1 11 năm trước
GopYDB GopYDB    60 4 giờ trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
Hoi_Dap_DB_111254532141 Hoi_Dap_DB_111254532141    0 10 tháng trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    56 12 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 11 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    1 11 năm trước
LichCongTac LichCongTac    3 11 năm trước
LichLamViec LichLamViec    1 11 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 13 năm trước
Lienhe_DB_new Lienhe_DB_new    0 11 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 14 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    11 11 năm trước
Năm sinh Năm sinh    86 13 năm trước
Nghề nghiệp Nghề nghiệp    9 13 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    6 6 tháng trước
QLDA_DB QLDA_DB  Quản lý dự án  260 10 năm trước
QLVB_DB QLVB_DB  Quản lý văn bản  53 10 năm trước
QLVB_DB_Ver_2014 QLVB_DB_Ver_2014  Quản lý văn bản version 2014  15870 10 giờ trước
QLVB_Thong_tin_bao_chi_2014 QLVB_Thong_tin_bao_chi_2014    20 9 năm trước
SPList_HoiDap SPList_HoiDap    0 11 năm trước
SPList_TT_HC SPList_TT_HC    638 10 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 11 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 11 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 14 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 14 năm trước
Test Test    0 11 năm trước
Test_29112012 Test_29112012    3 11 năm trước
Test_DB Test_DB    8 11 năm trước
Test_SPLIST Test_SPLIST    1 10 năm trước
TestDuAn TestDuAn    37 10 năm trước
TestItemstatus TestItemstatus    5 11 năm trước
TestVBDH TestVBDH    2 10 năm trước
TNMT_DanhSachNguonThai_DB TNMT_DanhSachNguonThai_DB  Danh sách các nguồn thải có nguy cơ gây hại sức khoẻ và môi trường  0 11 năm trước
TTLH_CBCCCTQ_DB TTLH_CBCCCTQ_DB    0 15 tháng trước
TTLH_CQDV_DB TTLH_CQDV_DB    14 12 tháng trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 14 năm trước
Thông Tin Dư Án Thông Tin Dư Án    46 11 năm trước
Thông Tin Khen Thưởng Thông Tin Khen Thưởng    1 11 năm trước
Thông Tin Quy Hoạch và Phát Triển_DB Thông Tin Quy Hoạch và Phát Triển_DB    38 10 năm trước
Thông Tin Xử Phạt Thông Tin Xử Phạt    1 11 năm trước
ThuTucHanhChinh_2015 ThuTucHanhChinh_2015    93 9 năm trước
ThuTucHanhChinh_DB ThuTucHanhChinh_DB    1 9 năm trước
ThuTucHC ThuTucHC    1 11 năm trước
VanBanCDDH VanBanCDDH  Văn bản Chỉ đạo điều hành  52 10 năm trước
VanBanPhapLuatTrungUong VanBanPhapLuatTrungUong    1 11 năm trước
VB_CDDH VB_CDDH  Văn bản chỉ đạo điều hành  53 10 năm trước
VBDH VBDH    1 11 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    2 11 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    148 9 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    0 11 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    23 10 năm trước
VBPL_TP VBPL_TP    1 11 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 14 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử HĐND  22 giờ trước
Sharepoint Site công khai ngân sách  4 giờ trước
Sharepoint Site Chính quyền - Địa phương  13 tháng trước
Sharepoint Site Giới thiệu  18 phút trước
Sharepoint Site Lịch công tác  11 năm trước
Sharepoint Site Quy hoạch và Phát triển  34 phút trước
Sharepoint Site TIN TỨC SỰ KIỆN  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Tuyển sinh  11 năm trước
Sharepoint Site THÔNG TIN LIÊN HỆ  11 năm trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  7 giờ trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0