LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
4
9
1
1
7
3
Tin tức 04 Tháng Giêng 2018 7:10:00 SA

Triển khai học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 04/01/2018, Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai, quán triệt, thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ.
Đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Giới thiệu về Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho rằng, phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quí báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương. Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là phong cách dân chủ nhưng phải quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Để thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải tập trung 5 giải pháp căn cơ: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Giữ vững các nguyên tắc "tập trung dân chủ" và "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, bằng mọi cách phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu, các ban, ngành, từng bộ phận, chính quyền địa phương. Cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, đảng viên. Một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

Sau khi nghe giới thiệu Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hội nghị cán bộ chủ chốt đã nghe đồng chí Lê Thanh Phong - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ triển khai, quán triệt, thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

                                                                                                                                                          Kiều Ngân


Số lượt người xem: 785    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm